pr & social media adviesbureau
Google

Friese taal vanaf morgen beschikbaar in Google Translate

Amsterdam, 17 februari 2016 - De Friese taal is de nieuwste toevoeging aan Google Translate. Vanaf morgen is het mogelijk om in de vertaaldienst teksten in bijvoorbeeld het Nederlands, Engels of Japans te vertalen van en naar het Fries. De afgelopen maanden hebben duizenden Friezen hard gewerkt om de beschikbaarheid van de taal in Google Translate mogelijk te maken. In het najaar van 2015 organiseerde de provincie Fryslân de ‘Fryske Google Translate Wike’, waarin meer dan een miljoen woorden werden vertaald van het Engels naar het Fries.

Informatie toegankelijk maken
Pim van der Feltz, directeur Google Nederland: 'Ons doel bij Google is om alle informatie ter wereld overal toegankelijk en bruikbaar te maken. Met Google Translate zorgen we ervoor dat alle bewoners van de wereld met elkaar in gesprek kunnen gaan. En daar hebben we nu het Fries aan toegevoegd, vooral dankzij alle Friezen die ons geholpen hebben om de specifieke Friese uitdrukkingen, woordkeuzes en nuances goed in Google Translate te krijgen. Wij zijn de Friese gemeenschap daar heel dankbaar voor.'

 Belangrijke stap voor toekomst Fries
Gedeputeerde Sietske Poepjes: ‘Geweldig dat zoveel mensen zich de afgelopen tijd enorm hebben ingezet voor het vertalen van Engelse woorden naar het Fries. Dat het Fries vanaf morgen beschikbaar is in Google Translate is een erg belangrijke stap voor de toekomst van het Fries. Ik hoop dat veel mensen door Google Translate het geschreven Fries meer gaan gebruiken.’

Google Translate
Er worden regelmatig nieuwe talen toegevoegd aan Google Translate. Gebruikers kunnen via Translate inmiddels bijna 100 talen naar hun eigen taal vertalen en andersom. Zo’n 99 procent van de wereldbevolking spreekt een taal waarin Google Translate voorziet. Dit betekent dat Friezen met bijna iedereen ter wereld in hun taal kunnen communiceren. Gebruikers van Google Translate kunnen bovendien de vertalingen verder verbeteren door correcties voor te stellen in onder meer de Translate Community.

 

-----


Over Google Inc.
Google is een wereldleider in technologie en focust op het verbeteren van de manier waarop mensen in contact komen met informatie. Google's innovaties in zoeken en adverteren op internet hebben er toe geleid dat Google's website een essentieel onderdeel van het internet is en dat het merk behoort tot één van de meest bekende ter wereld.

Google is een handelsmerk van Google Inc. Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken zijn van bijbehorende bedrijven waarmee zij zijn verbonden. Raadpleeg voor meer informatie www.google.com

Contacten voor de media
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u bellen met provincie Fryslân 058 – 292 57 35. Dit persbericht is ook te vinden op internet: www.fryslan.frl

Google Nederland
Cindy Penders
E: press-nl(at)google.com

Whizpr - PR Google Nederland
Rinske van den Bos, Valentijn Bouman
T: +31 317 410 483
E: google(at)whizpr.nl